W jakich sytuacjach używać gier szkoleniowych?
Znajdujesz się: Strona główna » blog » W jakich sytuacjach używać gier szkoleniowych?

W jakich sytuacjach używać gier szkoleniowych?

Gry szkoleniowe – narzędzia dla profesjonalistów czy amatorów?

Tradycyjna definicja gry szkoleniowej wg. Clarka C. Abta (1970), opisuje grę jako aktywność pomiędzy dwojgiem lub większą liczbą niezależnych decydentów, dążących do osiągnięcia swoich celów w jakimś ograniczonym kontekście (kontekst to m. in. fabuła, rekwizyty i reguły gry). Gra szkoleniowa to narzędzie, dzięki któremu edukacja dorosłych staje się dla uczestników oraz trenera prowadzącego zajęcia ciekawsza i, zdaniem wielu trenerów – skuteczniejsza. Każda gra zawiera instrukcję dla graczy, która mówi o tym, w jaki sposób przebiegać będzie rozgrywka i co jest celem gry. Reguły dotyczące tego, w jaki sposób zrealizować cel są podane wyraźnie – lub ich rozpoznanie stanowi dla uczestników środek do osiągnięcia celu gry i oczywiście – wygrania. Efekt gry jest za każdym razem podobny: im więcej nabył uczestnik przekazywanej wiedzy, posiadł umiejętności, które gra trenuje, bądź jeśli zastosował promowaną w grze strategię działania, tym więcej w trakcie gry zyskuje.

Badania nad uczeniem się osób dorosłych wskazują, że większość z nich przyswaja wiedzę bazując na konkretnym doświadczeniu, przeżyciu czegoś, co wywoła u nich refleksję i potem zmotywuje do działania (np. zmiany zachowania). Doświadczenie pozytywnych odczuć (np. satysfakcji z wygranej zespołu) lecz także negatywnych emocji (np. frustracji z powodu trudności w trakcie gry lub poniesionej porażki) powodują odpowiednio: chęć powtarzania zachowań prowadzących do sukcesu oraz unikanie zachowań które spowodowały porażkę. Proste analogie gry i rzeczywistości ułatwiają graczom – uczestnikom uzyskanie gotowości do stosowania nowych zachowań w pracy i w życiu. Dobrze zaprojektowana gra, stanowi często symulację lub metaforę rzeczywistości, która potem łatwo przypomina się uczestnikom w pracy i uruchamia ciąg zachowań ułatwiających wykorzystanie nabytych umiejętności. Po szkoleniach zdecydowana większość uczestników zapamiętuje obiekt (np. most łączący dwa brzegi rzeki), którego dotyczyła metafora zastosowana w grze. Wielu praktyków nauczania uważa więc, że gry szkoleniowe to nowoczesne i skuteczne narzędzie służce rozwojowi kompetencji pracowników różnych organizacji, dzięki wykorzystaniu: doświadczenia i zabawy – w nauce. Dobrze dobrana do potrzeb gra, ze względu na ciekawą fabułę, w bardzo naturalny sposób zaangażuje w rozgrywkę i działanie wszystkich uczestników, omijając ich opory związane z przyswajaniem wiedzy. Presja czasu i współzawodnictwo, dodatkowo uwypuklają stosowane przez graczy strategie radzenia sobie w symulowanych sytuacjach. Gracze mogą więc sami (pod okiem prowadzącego) zaobserwować,  jakie są ich typowe zachowania w podobnych do symulowanych w grze sytuacjach w pracy i życiu. Możliwość doświadczenia przez uczestników swojego typowego postępowania podczas sytuacji będącej wyzwaniem, w bezpiecznym otoczeniu jakim jest gra, stwarza podstawę i okazję do pozytywnych zmian w postawie każdego z uczestników. Poza tym, rozgrywka może mieć wartość diagnostyczną dla trenera i autorefleksji dla uczestników. Mechanizmy międzyludzkie oraz organizacyjne, które na co dzień funkcjonują w firmie, często pojawiają się w trakcie gry. Jeżeli komunikacja między współpracownikami szwankuje w rzeczywistości, z pewnością zaobserwujemy taki problem również w trakcie rozgrywki. Jeżeli pracownicy silnie ze sobą rywalizują, również tak będą zachowywali się w trakcie gry.

Mamy dziś do dyspozycji….  Ciąg dalszy artykułu już wkrótce.

Agnieszka KAROLAK – Dyrektor ds. Szkoleń Akademia Gier.

AkademiaGier.com jest polską firmą projektującą i wdrażającą gry biznesowe. Wieloletnie doświadczenie biznesowe, trenerskie i coachingowe umożliwiło stworzenie skutecznych narzędzi w postaci gier przynoszących efekty zgodne z oczekiwaniami klientów. Akademia Gier oferuje gotowe gry, a także wykonanie ich na zamówienie, dostosowując je do specyfiki danej firmy. Klienci mają możliwość zdefiniowania konkretnych celów i potrzeb związanych z grą.

Nasi Klienci

logotypy

Ta strona używa cookies. Czytaj więcej na temat polityki cookies.