Gry szkoleniowe w praktyce – 14 listopada 2017 – WARSZAWA

GRY SZKOLENIOWE W PRAKTYCE –  14 listopada 2017! Zarejestruj się już dziś. Liczba miejsc ograniczona. Akademia Gier zaprasza do udziału w cyklicznym spotkaniu, którego ideą jest prezentacja gier szkoleniowych w praktyce i sposobu ich wykorzystania w rozwoju jednostek i organizacji, wymiana doświadczeń, a także czerpanie inspiracji, co do własnego rozwoju. Spotkanie zaplanowane jest w formie rozgrywek gier szkoleniowych wraz z prezentacją krótkich modułów merytorycznych, powiązanych z prezentowaną grą. Miejsce spotkania: Warszawa (szczegółowe informacje dotyczące miejsca spotkania zostaną przesłane zarejestrowanym uczestnikom mailem). Termin spotkania: 14 listopada 2017. Czas trwania: godz. 9:00 – 16:00 Osoby prowadzące: Agnieszka Karolak, Akademia Gier Michał Obszarski, Akademia Gier Udział w warsztatach: BEZPŁATNY W ramach spotkania zapewniamy Uczestnikom przerwy kawowe.   RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW

Agenda może ulec zmianie w zależności od ilości i oczekiwań uczestników

9:00 – 9:30                 Rozpoczęcie spotkania – narzędzie szkoleniowe PROJEKTOR 9:30 – 11:00               Rozgrywka – gra szkoleniowa MAGNETO Gra umożliwia rozwój następujących umiejętności:

 • Negocjacje – przygotowanie do negocjacji, ustalenie pozycji wyjściowej (WATNA), wybranie strategii negocjacyjnej, wykorzystanie technik negocjacyjnych;
 • Planowanie strategiczne – wyznaczenie strategii i jej realizacja przy niepełnej informacji n.t. rynku i konkurencji;
 • Praca zespołowa – współpraca wewnątrz zespołu, role zespołowe, wspólne wyznaczanie i osiąganie celu;
 • Radzenie sobie z niejednoznacznością

11:00 – 11:15             Przerwa kawowa 11:15 – 13:00             Rozgrywka – gra szkoleniowa WINNICA Gra umożliwia rozwój następujących umiejętności:

 • Przywództwo i zarządzanie – dostosowywanie decyzji do poziomu gotowości pracownika (chcę / umiem) oraz używanie odpowiednich narzędzi (wspieranie / instruowanie) w celu rozwoju pracowników;
 • Zarządzanie strategiczne – inwestowanie w rozwój firmy (pracowników) w celu osiągnięcia długotrwałych efektów;
 • Zarządzanie zmianą – adekwatne reagowanie na pojawiające się zadania oraz zdarzenia losowe, wprowadzanie koniecznych korekt w planie działania;
 • Radzenie sobie z niejednoznacznością – podejmowanie decyzji mimo braku wszystkich potrzebnych informacji oraz dylematu osiągnięcia szybkiego zysku lub długotrwałej inwestycji w rozwój kompetencji i motywacji pracowników.

13:00 – 13:15             Przerwa kawowa 13:15 – 14:00             Rozgrywka – gra szkoleniowa GALIMATIAS Gra umożliwia rozwój następujących umiejętności:

 • Praca zespołowaustalenie ról zespołowych,wypracowanie strategii działania,  efektywna komunikacja pomiędzy członkami zespołu;
 • Skuteczna komunikacja – przekazywanie informacji innym zespołom, komunikacja wewnątrz zespołu, jasne wyrażenie potrzeb i oczekiwań;
 • Wyznaczanie i osiąganie celów – ustalenie celu zespołu, dostrzeganie celu całej organizacji, dostosowywanie planu działania do zmieniającej się sytuacji;
 • Negocjacje – rozpoznanie potrzeb drugiej strony,  wymiana informacji w celu uzyskania założonych rezultatów;
 • Etyka w prowadzeniu biznesu – działanie zgodnie z zasadami przyjętymi w organizacji.

14.00 – 15.00    Rozgrywka – gra szkoleniowa DETEKTYW Gra umożliwia rozwój następujących umiejętności:

 • Zarządzania sobą w czasie w tym rozróżniania spraw ważnych i nieważnych – ustalania istotności zadań pod względem ich spójności z wartościami i celami;
 • Ustalanie priorytetów – efektywnego uporządkowania zadań pod względem ich ważności i pilności;
 • Równowaga między życiem prywatnym i zawodowym – godzenia obowiązków z dbaniem o relacje, odpoczynek i rozwój;
 • Praca w zespole – podejmowania wspólnych decyzji, negocjacji.

Zapraszamy Państwa do udziału w warsztatach. Zarejestruj się już dziś. Liczba miejsc ograniczona.