Charakterystyka gier szkoleniowych

Przedstawiamy Państwu nasze gry. Dla każdej gry charakterystyczne jest jej wyjątkowe zastosowanie. W zależności od jej typu, możliwe jest trenowanie umiejętności miękkich lub poprawienie relacji pracowników poprzez wzajemną integrację. Inne z kolei pozwalają nowym pracownikom sprawniej zrozumieć i wdrożyć się w swoje obowiązki. Integracja firmowa z wykorzystaniem naszych gier stanowi atrakcyjną alternatywę dla klasycznych form integracji pracowników. Gry i zabawy integracyjne pozytywnie wpływają na uczestników, co można zauważyć poprzez swobodne nawiązywanie kontaktów. Jest to ważny proces, który pozwala poznać się pracownikom firmy z nowym personelem. W przypadku każdej gry kluczowe jest jej przeznaczenie. Dlatego można podzielić na różne kategorie nasze gry szkoleniowe. Przykłady i zastosowanie poszczególnych prezentujemy poniżej.

Liczba graczy

6 – 30

(6 zespołów od 1 do 5 osób)

Czas trwania

90 min.

Cena

Licencja indywidualna: 2.190 zł net

Licencja firmowa: 3.190 zł net

Język

Polski / Angielski

Gra umożliwia rozwój następujących umiejętności:

 • null

  Negocjacje

  – przygotowanie do negocjacji, ustalenie pozycji wyjściowej (WATNA), wybranie strategii negocjacyjnej, wykorzystanie technik negocjacyjnych;

 • null

  Planowanie strategiczne

  – wyznaczenie strategii i jej realizacja przy niepełnej informacji n.t. rynku i konkurencji;

 • null

  Praca zespołowa

  – współpraca wewnątrz zespołu, role zespołowe, wspólne wyznaczanie i osiąganie celu;

 • null

  Radzenie sobie z niejednoznacznością

 • null

  Ćwiczenie wprowadzające lub podsumowujące podczas szkoleń z zakresu negocjacji, komunikacji, pracy zespołowej, analizy biznesowej, zarządzania procesami, przywództwa, planowania strategicznego;

 • null

  Wprowadzenie do warsztatów, spotkań zespołowych;

 • null

  Diagnoza potrzeb szkoleniowych pracowników;

 • null

  Development/ Assessment Center.

Gra jest przeznaczona dla pracowników różnego typu organizacji. Zasady są łatwe do zrozumienia, więc gra może stosowana także dla pracowników niższego szczebla i fizycznych.

Jednocześnie mechanizm jest atrakcyjny dla menedżerów ze względu na negocjacje z 5 innymi zespołami oraz konieczność przeliczania wartości punktowej surowców i ich kombinacji.

Magneto jest grą szkoleniową nastawioną na rozwój umiejętności negocjacji, w tym kluczowego znaczenia przygotowania się do procesu negocjacji. Ciekawa fabuła pozwala zaobserwować naturalne zachowania w sytuacji negocjacyjnej. Uczestnicy wcielają się w role członków 6 rdzennych plemion z Dżungli Amazońskiej, gdzie ze względu na izolację od zachodniej cywilizacji nadal znajdują się bardzo rzadkie surowce naturalne o magnetycznych właściwościach. Każde z plemion ma dostęp do innego rodzaju i ilości surowców. Postępująca wycinka lasów zmusza ich do sprzedaży surowców na odległym targowisku w celu zakupienia pożywienia.

W grze Magneto kooperacja i rywalizacja między uczestnikami wzajemnie się uzupełniają. Zewnętrzna rywalizacja między plemionami jest skuteczna szczególnie dla plemienia, które ma jasno wyznaczoną strategię i funkcjonuje współpraca między członkami wewnątrz plemienia. Dlatego gry szkoleniowe negocjacje wymagają nawiązywania relacji i wyznaczania priorytetów, które przekładają się na wynik gry. Plemiona mogą dowolnie wymieniać się surowcami i informacjami, żeby zmaksymalizować wartość swoich dóbr i uzyskać jak najwyższą cenę na targowisku.

Opis w przygotowaniu

Czy jest możliwość wypróbowania / sprawdzenia gry Magneto przed zakupem?

Oczywiście, zawsze przed podjęciem decyzji o zakupie gry szkoleniowej rekomendujemy sprawdzenie gry w praktyce. Jest to możliwe zarówno poprzez zorganizowanie dedykowanej sesji prezentującej gry szkoleniowe w Twojej firmie jak i poprzez wzięcie udziału w Dniach Akademii, które są regularnie organizowane w największych miastach Polski. Informacje o najbliższym dniu otwartym są umieszczane na stronie Dni Akademii. Zarejestruj się już dziś!

Dowiedz się więcej!

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub zorganizować warsztat i pokaz gry Winnica w swojej firmie, wypełnij formularz kontaktowy.

Skontaktujemy się z Tobą.

Licencja Indywidualna:

Gra może być prowadzona tylko przez osobę, która zakupiła licencję.

Licencja firmowa:

Gra może być prowadzona przez każdą osobę w ramach firmy, która zakupiła licencję.

Galeria