Szkolenia

zespół ekspertów

null

8000+ liczba uczestników warsztatów w 2019

dedykowane gry

aktualna wiedza

[szkolenia uszyte na miarę]

Powiedz nam, czego szukasz – my zaproponujemy rozwiązanie.

Szukasz szkolenia dla swojego zespołu?

[programy angażujące uczestników]

Brak pomysłu na program szkolenia?

Mamy ich wiele 😉 Dostarczymy Ci program & sesję TTT

[tematy szkoleń]

Poniżej znajdziesz podstawowe informacje o tematach
prowadzonych przez nas szkoleń.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami,
chętnie odpowiemy na każde pytanie

[warsztaty poszkoleniowe]

Szkolenie to dopiero początek

Transfer wiedzy ze szkolenia do miejsca pracy

[projekty doradcze]

Nie czekaj, aż ludzie lub procesy

zmienią się same z siebie

Nasi eksperci wiedzą, co jest konieczne abyś osiągnął sukces

Management 3.0

Dla kogo?

Jeżeli:

 • Twoi menadżerowie pracując z zespołami (także rozproszonymi) skupiają się wyłącznie na tym, co jest do zrobienia a nie na tym, w jaki sposób pokierować energią zespołu
 • Twoim menadżerom brakuje aktualnych narzędzi menadżerskich i liderskich
 • Szukasz programu spójnego z metodykami typu agile

Efekty szkolenia

 • Lepsza samoorganizacja pracy zespołów i zwiększenie odpowiedzialności i decyzyjności pracowników
 • Rozbijanie silosowości w organizacjach na rzecz synergicznego działania zespołów posiadających różne kompetencje
 • Odciążenie lidera z działań operacyjnych na rzecz liderskich, zarządczych dzięki:
  • dostarczeniu mu narzędzi
  • oraz rzetelnej wiedzy, dlaczego takie właśnie narzędzia pozwalają osiągnąć lepsze efekty w pracy z zespołami i w zarządzaniu zespołami

Projektowanie szkoleń / procesów szkoleniowych z użyciem gier

Dla kogo?

Dla zespołów, którym brakuje wiedzy bądź umiejętności projektowania procesów z użyciem:

 • gier
 • elementów gamifikacji

Efekty szkolenia

 • Nauczycie się z nami, w jaki sposób zaprojektować grę, którą wdrożycie w Waszej organizacji albo zaprojektujecie grę pod naszym okiem
 • Kompetencje zostają wewnątrz Waszej organizacji
 • Jesteście w stanie lepiej ocenić wasze potrzeby względem poddostawców

Team Building

Dla kogo?

Jeżeli

 • Zespoły w Waszej firmie przygotowują się do realizacji nowych zadań
 • Zespoły doświadczają wielu zmian i przejściowych trudności związanych z nimi
 • Zespoły są nowo utworzone (np. po reorganizacji) bądź dołączyli do nich nowi członkowie

Efekty szkolenia

 • Powstrzymanie niepożądanych zachowań pracowników wobec siebie nawzajem
 • Zwiększenie efektywności pracy
 • Poprawa atmosfery pracy
 • Zwiększenie potencjału zespołu

Skuteczne komunikowanie się

Dla kogo?

Jeśli

 • Szukasz szkoleń opartych na grach i z elementami grywalizacji
 • Oczekuje się od pracowników lepszej samoorganizacji, odpowiedzialności oraz generowania rozwiązań oraz rekomendacji do skutecznego działania
 • Szukasz programów dedykowanych pracownikom różnych szczebli w Twojej organizacji
 • W firme/ instytucji pojawiły się problemy  z komunikacją
 • Potrzebujecie wsparcia dla procesów zmian i zmian w organizacji pracy

Efekty szkolenia

 • Unikanie przez pracowników błędów w komunikacji skutkujących fiaskiem realizacji celów
 • Powstrzymanie powielania błędów w komunikacji przez kolejne osoby
 • Zastąpienie komunikacji nieefektywnej, prowadzącej do eskalacji trudności – dobrymi wzorcami i praktykami

Informacje zwrotne

Dla kogo?

Jeżeli

 • Szukasz szkoleń opartych na grach i z elementami grywalizacji
 • Informacje dotyczące współpracowników krążą w postaci plotek, a nie są przekazywane osobom, których dotyczą
 • Współpraca nie jest efektywna, gdyż ludzie dbają o dobrą atmosferę, nie przekazując sobie krytycznych informacji
 • Krytycznych informacji jest bardzo dużo, a nie widać wzrostu efektywności ani poprawy jakości pracy
 • Brakuje doceniania efektów pracy albo nie wiadomo, czy powinno się doceniać pracownika aby nie zaczął pracować mniej efektywnie

Efekty szkolenia

 • Koniec plotek, wprowadzenie komunikacji w tych miejscach, gdzie powinna się ona dziać
 • Kultura organizacji oparta na feedbacku
  • unikanie katastrof
  • sprzyjająca realizacji ambitnych celów
 • Współpraca zamiast unikania lub agresji

Sprzedaż

Dla kogo?

Jeśli

 • Szukasz szkoleń opartych na grach, symulacjach i z elementami grywalizacji
 • Potrzebujesz programów dedykowanych pracownikom różnych szczebli Działu Sprzedaży w Twojej organizacji (pracujemy w segmentach B2B oraz B2C)
 • Poszukujesz szkoleń dla Sprzedaży opartych na nowych modelach (np. budowania długotrwałych lub partnerskich relacji z klientem) i w oparciu o najnowsze badania skuteczności
 • Dział sprzedaży przeszedł już wiele cykli szkoleń i potrzeba ich podsumowania bądź zweryfikowania efektów bądź ich utrwalenia

Efekty szkolenia

 • Symulacje wysoko oceniane przez uczestników zamiast nielubianych scenek
 • Przećwiczenie trudnych sytuacji w czasie symulacji pozwala uniknąć błędów w rzeczywistych sytuacjach
 • Zgrywalizowane wdrożenie efektów szkolenia: możliwe jest połączenie oddziaływań w czasie szkoleń z elementami grywalizacji po szkoleniu

Radzenie sobie ze stresem

Dla kogo?

Jeśli

 • Chcesz, aby warsztat był praktyczny a nie przegadany
 • W firmę/ instytucji jest duże natężenie zmian i zadań
 • Pracownicy nie korzystają z możliwości relaksu i rozwoju, jaki oferuje firma, gdyż nie mają na to czasu (pokoje służące relaksowi, bezpłatne webinary itp.)
 • Szukasz szkoleń warsztatowych, dostarczających uczestnikom praktycznych porad i narzędzi prowadzonych przez uprawnione i cenione w temacie osoby

Efekty szkolenia

 • Czas szkolenia poświęcony własnemu rozwojowi pracownika, zatrzymujący go i pozwalający spojrzeć z dystansem na własne działanie
 • Treści i narzędzia szkoleniowe łatwe do przyswojenia i zastosowania w pracy oraz życiu, dzięki zastosowaniu różnorodnych metod sprzyjających łączeniu nowych treści z dotychczasowym doświadczeniem
 • Zwiększenie zaangażowania w czasie zmian
 • Zapobieganie wypaleniu zawodowemu i negatywnym procesom społecznym wewnątrz firmy/ instytucji

Pewność siebie i skuteczność w realizacji zadań

Dla kogo?

Jeżeli:

 • Pracownicy obawiają się działać zgodnie ze swoją wiedzą i doświadczeniem
 • Pracownicy wycofują się z proponowanych rozwiązań od razu, gdy pojawi się ich krytyka
 • Czas realizacji zadań wydłuża się, gdyż zespół dąży od razu do wypracowania doskonałego rozwiązania, bez etapu prototypowania , testowania prototypu i iteracyjnego dostosowania prototypu do potrzeb sytuacji

Efekty szkolenia

 • Firma/ instytucja działająca efektywniej
 • Kultura firmy/ instytucji wspierająca skuteczność i innowacyjność ludzi
 • Zwiększenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, poprzez:
  • Dobieranie argumentów i odpowiednie (asertywne) prezentowanie swojego stanowiska zamiast wycofywania się i przeżywania negatywnych emocji;
  • Wyzwolenie wewnętrznej motywacji do doskonalenia swojego działania w sytuacjach, gdy konieczne jest uzupełnienie wiedzy bądź umiejętności, aby czuć się pewnie;

Efektywność osobista (wyznaczanie celów, zarządzanie czasem, organizacja pracy, prowadzenie spotkań)

Dla kogo?

Jeżeli

 • Szukasz warsztatów prowadzonych z użyciem gier lub elementów grywalizacji
 • Spotkania mogłyby być prowadzone efektywniej i z użyciem nowoczesnych narzędzi
 • Potrzeba przypomnienia narzędzi wspomagających planowanie i organizację działań
 • Pracownicy potrzebują wskazania im, w jaki sposób lepiej zorganizować sobie pracę
 • Zespoły w Twojej firmie/ instytucji nie nadają tego samego priorytetu ważnym sprawom bądź nie ustaliły wspólnych priorytetów

Efekty szkolenia

 • Świadome planowanie i realizacja celów – w pracy i w życiu
 • Employer branding: kultura firmy/ instytucji wspierająca skuteczność i innowacyjność ludzi
 • Poznanie zachowań, które sprawiają pracownikom trudności oraz przećwiczenie w symulacjach tych, które mają konstruktywny wpływ na efektywność

Sztuka prezentacji

Dla kogo?

Jeżeli:

 • Niektórych wystąpień w firmie/ instytucji nie da się (lub trudno je ) oglądać
 • Ludzie nie koncentrują się bądź irytują w czasie prezentacji odbywających się w firmie/ instytucji
 • Ty lub Twoi pracownicy jeszcze nie znacie 7 przyczyn nie działających prezentacji.
 • Zespół przygotowuje się do wystąpienia na temat projektu, nad którym pracuje

Efekty szkolenia

 • Zespoły po treningu praktycznym z dużą dawką inspiracji, przykładów pozytywnych i negatywnych
 • przećwiczenie trudnych sytuacji w czasie symulacji pozwala uniknąć błędów w rzeczywistych sytuacjach
 • Wyeliminowanie wystąpień, które nie angażują uczestników i nie przyciągają ich uwagi

Kreatywność

Dla kogo?

lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum

Efekty szkolenia

lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum

Obsługa klienta

Dla kogo?

lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum

Efekty szkolenia

lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum

Obsługa klienta z niepełnosprawnością

Dla kogo?

Jeżeli

 • Twoi pracownicy potrzebują wsparcia i informacji dotyczących specyfiki obsługi klientów wewnętrznych bądź zewnętrznych z różnymi niepełnosprawnościami
 • Twoja firma bądź instytucja chciałaby wprowadzić udogodnienia dla klientów wewnętrznych bądź zewnętrznych z niepełnosprawnością i szuka przykładów dobrych praktyk i case studies

Efekty szkolenia

 • Lepsze dopasowanie działań i sposobu komunikowania się w celu skutecznego załatwiania spraw
 • Wypracowanie pod okiem doświadczonego trenera zbioru rekomendacji oraz dobrych praktyk dotyczących obsługi klienta z niepełnosprawnością w firmie/ instytucji
 • Trening asertywnego zachowania się wobec klienta roszczeniowego

Radzenie sobie w trudnych sytuacjach z klientem

Dla kogo?

Jeśli

 • Twoi pracownicy lub zespół na co dzień mają do czynienia z frustracją klientów lub muszą rozstrzygać trudne sprawy
 • szukasz szkoleń opartych na grach, symulacjach i z elementami grywalizacji
 • potrzebujesz programów dedykowanych pracownikom różnych szczebli Działu Obsługi Klienta w Twojej organizacji (pracujemy w segmentach B2B oraz B2C)
 • poszukujesz szkoleń w oparciu o najnowsze badania skuteczności w zakresie wywierania wpływu
 • zespół przeszedł już wiele cykli szkoleń i potrzeba ich podsumowania bądź zweryfikowania efektów lub ich utrwalenia

Efekty szkolenia

 • przećwiczenie trudnych sytuacji w czasie symulacji pozwala uniknąć błędów w rzeczywistych sytuacjach
 • symulacje wysoko oceniane przez uczestników zamiast nielubianych scenek
 • zgrywalizowane wdrożenie efektów szkolenia: możliwe jest połączenie oddziaływań w czasie szkoleń z elementami grywalizacji po szkoleniu

Szkolenia szyte na miarę

Dla kogo?

Jeżeli:

 • Chcesz wprowadzić w swojej firmie instytucji szkolenia oparte na grach lub z elementami grywalizacji
 • Szukasz szkolenia, którego nie mogą poprowadzić Twoi trenerzy, skontaktuj się z nami

Pracują z nami trenerzy i eksperci z posiadający wiedzę z wielu dziedzin.

Łączymy  szkolenia evidence based z doświadczeniem biznesowym:

 • Merytoryka/ treść szkoleń
 • Metodyka szkoleń

Efekty szkolenia

 • Szkolenie dopasowane do potrzeb Twojej grupy
 • Osadzone w realiach Twojej organizacji
 • Za każdym razem dedykowany grupie program
 • Łatwiejsze wdrożenie efektów w firmie/ instytucji

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami (przycisk dowiedz się więcej prowadzący do formularza kontaktu).

Programy szyte na miarę

Dla kogo?

Jeżeli

 • Chcesz wprowadzić w swojej firmie instytucji szkolenia oparte na grach lub z elementami grywalizacji
 • Ty lub Twój zespół nie macie zbyt wiele czasu, aby przygotować solidny program szkolenia
 • Tobie lub Twojej firmie brakuje wiedzy eksperckiej
 • Nie masz pomysłu na metodykę szkolenia

Przygotujemy program specjalnie  dla Ciebie lub Twoich trenerów!

Efekty szkolenia

 • Wyszkolimy Ciebie lub Twój zespół trenerski, aby był w stanie samodzielnie poprowadzić przygotowany przez nas program
 • Dostarczymy Ci narzędzia szkoleniowe gotowe do zastosowania w programie skrojonym na miarę